IMG_1412.gifIMG_1412.gifIMG_1415.gifIMG_1415.gif
明治通宝5円 
販売価格32万円(税込)

IMG_1417.gifIMG_1417.gifIMG_1422.gifIMG_1422.gif
明治通宝10円 
販売価格19万円(税込)


IMG_20170827_0001_NEW.jpg

IMG_20170827_0002_NEW.jpg
旧国立銀行5円券
販売価格150万円(税込)


IMG_20170105_0012_NEW.jpg

IMG_20170105_0013_NEW.jpg
水兵1円 極美品 
販売価格22万円(税込)

IMG_20170827_0007_NEW.jpg
IMG_20170827_0008_NEW.jpg
かじや5円
販売価格32万円(税込)


IMG_20170827_0003_NEW.jpg

IMG_20170827_0004_NEW.jpg
分銅5円(未使用)
販売価格110万円(税込)

IMG_1448.gifIMG_1448.gif

IMG_1441.gifIMG_1441.gif
裏紫百円 極美品
販売価格90万円(税込)


IMG_20170827_0009_NEW.jpg
IMG_20170827_0010_NEW.jpg
中央武内5円 完全未使用
販売価格50万円(税込)

IMG_20170827_0005_NEW.jpg

IMG_20170827_0006_NEW.jpg
大黒5円 極美品
販売価格70万円(税込)

IMG_20170105_0007_NEW.jpgIMG_20170105_0007_NEW.jpg
IMG_20170105_0009_NEW.jpgIMG_20170105_0009_NEW.jpg
神功皇后5円 極美品 
販売価格65万円(税込)

IMG_20170506_0015_NEW.jpgIMG_20170506_0015_NEW.jpg
IMG_20170506_0016_NEW.jpgIMG_20170506_0016_NEW.jpg
大黒1円 未使用
販売価格29万円(税込)

IMG_20170506_0005_NEW.jpgIMG_20170506_0005_NEW.jpg
IMG_20170506_0006_NEW.jpgIMG_20170506_0006_NEW.jpg
日本武尊千円  
販売価格24万円(税込)

IMG_20170827_0011_NEW.jpg
IMG_20170827_0012_NEW.jpg

裏赤200円 (未使用)
販売価格 35万円(税込)

IMG_20170506_0013_NEW.jpgIMG_20170506_0013_NEW.jpg
IMG_20170506_0014_NEW.jpgIMG_20170506_0014_NEW.jpg
白ひげ5円 未使用
販売価格5万円(税込)

IMG_20170506_0017_NEW.jpgIMG_20170506_0017_NEW.jpg
IMG_20170506_0018_NEW.jpgIMG_20170506_0018_NEW.jpg
神功皇后1円 
販売価格45,000円(税込)

IMG_20170506_0019_NEW.jpgIMG_20170506_0019_NEW.jpg
IMG_20170506_0020_NEW.jpgIMG_20170506_0020_NEW.jpg
漢数字1円 極美品 
販売価格18,000円(税込)

IMG_20170506_0021_NEW.jpgIMG_20170506_0021_NEW.jpg
IMG_20170506_0022_NEW.jpgIMG_20170506_0022_NEW.jpg
タテ書き20円 準未使用
販売価格 5万円(税込)

IMG_20170506_0023_NEW.jpgIMG_20170506_0023_NEW.jpg
IMG_20170506_0024_NEW.jpgIMG_20170506_0024_NEW.jpg
聖徳太子千円 未使用
販売価格 4,000円(税込)